PRACE REMONTOWE W KIERUNKU FINISZU

Nasza świątynia i budynek Kolegium pięknieją, już wiele prac ukończono ale przed nami jeszcze wiele trudu, aby szczęśliwie zakończyć cały projekt do końca tego roku. Prosimy o modlitwę oraz wspierajmy finansowo nasze prace. Do końca lipca musimy bowiem zapłacić kolejne faktury na kwotę prawie 2 900 000,00 PLN. Pamiętajmy, że całe to dzieło rewitalizacji ma być: Ad maiorem Dei gloriam !!!
W ostatnim czasie wśród wielu prac m.in.: finalizowano prace przy rekonstrukcji polichromii w prezbiterium, kładziona jest posadzka granitowa w kancelarii, korytarzu Biblioteki oraz w podziemiach, trwa budowa szybu windowego, rozebrano 3 warstwy schodów drewnianych, odkopano fundamenty i nałożono izolacje oraz drenaż, instaluje się oświetlenie do iluminacji obiektu, remontowane są schody na chór z kościoła (z piaskowca) dzięki pomocy firmy Pana Tadka Sowika wykonano odprowadzenie deszczówki do rzeki oraz wykonano wiele innych prac.

KONSERWATORSKA WIZYTA


Trwają prace remontowe przy naszych obiektach. W ostatni piątek plac budowy odwiedziła po raz kolejny komisja z Urzędu Konserwatorskiego w Łodzi. Ksiądz Proboszcz przedstawił im prace przy polichromiach w prezbiterium kościoła oraz konsultował kilka szczegółowych problemów wymagających konkretnego rozstrzygnięcia. Zadowolone z przebiegu prac Panie Konserwatorki wsłuchiwały się w relacje Wykonawców oraz ukierunkowywały dalsze prace.