Nabożeństwa okresowe

WIELKI POST:

– Droga krzyżowa – nabożeństwo pasyjne (piątki o 9:00 i 17:15)

– Gorzkie Żale – nabożeństwo z kazaniem pasyjnym (niedziele o 17:15)

Jezus na Krzyżu

ADWENT – Msza św. Roratnia – od poniedziałku do soboty o 6:50

RoratkaWe wszystkie dni Adwentu, z wyjątkiem niedziel i uroczystości, może być odprawiana Msza św. wotywna o Najświętszej Maryi Pannie. Nazywa się ona w Polsce tradycyjnie Mszą św. roratnią lub po prostu Roratami. Nazwa pochodzi od introitu – pieśni na rozpoczęcie Mszy św. – „Rorate coeli desuper…” („Niebiosa rosę spuśćcie nam z góry…”), który śpiewany jest w wielu kościołach. Ten kilkusetletni śpiew, zbudowany w większości z tekstów Izajaszowych, wspaniale buduje i wprowadza atmosferę oczekiwania, pobudza do odnowy.
– Patronka adwentowego czasu – Maryja – symbolizowana jest podczas tej szczególnej Eucharystii przez zapaloną dodatkową świecę (nazywaną roratką). Roraty mają przywoływać szczególnie Tę, która poprzedza przyjście Światłości świata tak, jak jutrzenka zwiastuje wschód słońca. Z tego właśnie wypływa sens celebrowania Mszy św. roratniej jeszcze przed wschodem słońca

LISTOPAD – Msza św. listopadowa – codziennie o 18:00

Znicze

WYPOMINKI polegają na  wyczytywaniu imion i nazwisk osób nieżyjących. Zanoszone są za nich też modlitwy i śpiew. Tradycja sięga X wieku.

Kościół nieustannie powierza w modlitwie zmarłych, gdyż droga do wiekuistego odpoczynku jest, dzięki Miłosierdziu Boga, zawsze otwarta. Jan Paweł II w rozważaniach na „Anioł Pański” w listopadzie 2003 roku powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

PAŹDZIERNIK – nabożeństwo różańcowe – codziennie o godzinie  17:15


RozaniecRóżaniec
 jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie.  Sięgają do niej ludzie prości i wykształceni, duchowni i świeccy. Jego forma modlitwy znana jest w innych religiach, ale jako modlitwa maryjna charakterystyczna jest dla katolików. Do odmawiania różańca wielokrotnie zachęcała Matka Boża w objawieniach: w Lourdes, w La Salette i w Fatimie.

Papież Pius V, potwierdzając w 1569 r. modlitwę różańcową pisał:

Różaniec, albo Psałterz Błogosławionej Dziewicy Maryi, jest bardzo pobożnym sposobem modlitwy do Boga. Jest to sposób łatwy i możliwy do praktykowania przez każdego. Polega na wysławianiu Błogosławionej Dziewicy przez powtarzanie pozdrowienia anielskiego „Zdrowaś Maryjo” sto pięćdziesiąt razy, tyle ile jest psalmów w psałterzu Dawida, przeplatając każdą dziesiątkę modlitwą Pańską i rozważając przy tym odpowiednie tajemnice z życia Pana Jezusa.

Papież św. Pius V. świadom, komu zawdzięcza cudowne ocalenie Europy, uczynił 7 października świętem Matki Bożej Różańcowej. W dokumencie ustanawiającym to święto napisał:Pragniemy szczególnie, aby nigdy nie zostało zapomniane wspomnienie wielkiego zwycięstwa uzyskanego od Boga przez zasługi i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny w dniu 7 października 1571 r., odniesione w walce przeciw Turkom, nieprzyjaciołom wiary katolickiej.