Małżeństwo

…gdy chcemy być razem…

Malzenstwo

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu z datą bierzmowania (ważna trzy miesiące od daty wystawienia);
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
– narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą licencję z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
– zaświadczenie z USC (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).

Rozpoczęcie formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa nie dłużej niż na 3 miesiącem przed planowanym sakramentem.

Przyjmujemy rezerwację z wyprzedzeniem 2 letnim.

 

PORADNIA RODZINNA

czynna I, II poniedziałek miesiąca o godzinie 18:00 – spotkania odbywają się w kancelarii parafialnej

 KURS DLA NARZECZONYCH daje szansę zgłębienia tematyki związanej z małżeństwem, rodziną i co najważniejsze wzmocnienia relacji z Bogiem w odpowiedzi na Jego miłość. W czasie kursu będzie możliwość głębszego poznania przyszłego współmałżonka, ustalenia wspólnej hierarchii wartości w oparciu o wyznawaną wiarę. Zajęcia prowadzone są dynamicznie w formie konferencji, ćwiczeń, rozmów oraz innych form wspierających głębsze poznanie się narzeczonych w relacji z Bogiem.

Kurs Przedmałżeński odbywa się w każdą sobotę po Mszy o godz. 18:00

Lp. Temat katechezy

Data

Prowadzący

1.

Kim jest dla mnie Chrystus?

04.03.2016

Ks. Tomek

2.

Miłość w małżeństwie (Drogi i rozdroża miłości).

11.03.2016

p. Katarzyna Gałaj

3.

Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej.

18.03.2016

Ks. Jakub

4. Odpowiedzialne rodzicielstwo i regulacja poczęć

01.04.2016

p. Edyta Biedrzycka

5.

Co to znaczy wierzę? (Co znaczy być chrześcijaninem?).

08.04.2016

Ks. Radosław

6.

Powołanie do społeczności wierzących – Kościół to my.

15.04.2016

Ks. Tomek

7.

Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego.

22.04.2016

p. Zofia Golianek

8.

Kształtowanie życia rodzinnego.

29.04.2016

Ks. Jakub

9.

Bóg chce nas zbawić w Kościele (sakramenty).

06.05.2016

Ks. Radosław

10.

Małżeństwo sakramentem.

13.05.2016

Ks. Proboszcz

Uwaga narzeczeni!

Oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.

Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.plktóre próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.

Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba

Biskup rzeszowski

Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.