Małżeństwo

…gdy chcemy być razem…

Malzenstwo

 

  1. PORADNIA RODZINNA DLA MAŁŻEŃSTW

Przy naszej parafii działa Poradnia Rodzinna dla małżeństw – spotkania prowadzą: Agnieszka i Tomasz Sudakowscy (każdorazowo proszą uzgadniać z nimi termin spotkania telefonicznie: 722 111 900). Informacje o poradni dla narzeczonych są poniżej.

 

2.   INFORMACJE DLA ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO:

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu (do ślubu!!!) z datą bierzmowania (ważna trzy miesiące od daty wystawienia);
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
– narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą licencję z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
– zaświadczenie z USC (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).

Rozpoczęcie formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa nie dłużej niż na 3 miesiącem przed planowanym sakramentem.

Przyjmujemy rezerwację z wyprzedzeniem 2 letnim.

 

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH

Ze względu na prace remontowe to w tym roku zapraszamy do Poradni rodzinnej w parafii Ojców Pasjonistów w ostatnie wtorki miesiąca – godz. 17.20.


KURS NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Kurs przedmałżeński mamy w naszej parafii w soboty po Mszy św. o 18:00 i aktualnie ze względu na remont odbywa się on w sali w pomieszczeniach piwnicznych – wejście od strony podwórka.

 KURS DLA NARZECZONYCH daje szansę zgłębienia tematyki związanej z małżeństwem, rodziną i co najważniejsze wzmocnienia relacji z Bogiem w odpowiedzi na Jego miłość. W czasie kursu będzie możliwość głębszego poznania przyszłego współmałżonka, ustalenia wspólnej hierarchii wartości w oparciu o wyznawaną wiarę. Zajęcia prowadzone są dynamicznie w formie konferencji, ćwiczeń, rozmów oraz innych form wspierających głębsze poznanie się narzeczonych w relacji z Bogiem.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI

 sobota po wieczornej Mszy Świętej – ok. godziny 19:00

Nr Data Godz. Temat katechezy

Prowadzący

  1 14.04.2018r. ok. 19:00 Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? Ks. Tomasz
  2 21.04.2018r. ok. 19:00 Miłość w małżeństwie. p. K. Gałaj
  3 28.04.2018r. ok. 19:00 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej. Ks. Jakub
  4 05.05.2018r. ok. 19:00 Odpowiedzialne rodzicielstwo i naturalne planowanie rodziny. p. E. Biedrzycka
  5 12.05.2018r. ok. 19:00 Co to znaczy wierzę? Ks. Paweł
  6 19.05.2018r. ok. 19:00 Powołanie do społeczności wierzących. Ks. Tomek
  7 26.05.2018r. ok. 19:00 Dzieci i tworzenie środowiska. p. Z. Golianek
  8 02.06.2018r. ok. 19:00 Kształtowanie życia rodzinnego. Ks. Jakub
  9 09.06.2018r. ok. 19:00 Bóg chce nas zbawić w Kościele. Ks. Paweł
 10 16.06.2018r. ok. 19:00 Małżeństwo sakramentem. Ks. Proboszcz

UWAGA!!! – Kurs przedmałżeński będzie zawieszony od 23.06.2018 roku do 29.09.2018 roku – włącznie.

PORADNIA DLA NARZECZONYCH w Kościele Ojców Pasjonistów (w ostatni wtorki miesiąca o godz. 17:20)


Uwaga narzeczeni!

Oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.

Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.plktóre próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.

Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba

Biskup rzeszowski

Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.