Małżeństwo

…gdy chcemy być razem…

Malzenstwo

 

  1. PORADNIA RODZINNA DLA MAŁŻEŃSTW

Przy naszej parafii działa Poradnia Rodzinna dla małżeństw – spotkania prowadzą: Agnieszka i Tomasz Sudakowscy (każdorazowo proszą uzgadniać z nimi termin spotkania telefonicznie: 722 111 900). Informacje o poradni dla narzeczonych są poniżej.

 

2.   INFORMACJE DLA ZAMIERZAJĄCYCH ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO:

Wymagane dokumenty:
– metryka chrztu (do ślubu!!!) z datą bierzmowania (ważna trzy miesiące od daty wystawienia);
– zaświadczenie ukończenia kursu przedmałżeńskiego;
– narzeczeni spoza naszej parafii przynoszą licencję z parafii narzeczonej lub narzeczonego;
– zaświadczenie z USC (ważne trzy miesiące od daty wystawienia).

Rozpoczęcie formalności związanych z zawarciem sakramentu małżeństwa nie dłużej niż na 3 miesiącem przed planowanym sakramentem.

Przyjmujemy rezerwację z wyprzedzeniem 2 letnim.

 

PORADNIA RODZINNA DLA NARZECZONYCH

Ze względu na prace remontowe to w tym roku zapraszamy do Poradni rodzinnej w parafii Ojców Pasjonistów w ostatnie wtorki miesiąca – godz. 17.20.


KURS NAUK PRZEDMAŁŻEŃSKICH

Kurs przedmałżeński mamy w naszej parafii w soboty po Mszy św. o 18:00.

 KURS DLA NARZECZONYCH daje szansę zgłębienia tematyki związanej z małżeństwem, rodziną i co najważniejsze wzmocnienia relacji z Bogiem w odpowiedzi na Jego miłość. W czasie kursu będzie możliwość głębszego poznania przyszłego współmałżonka, ustalenia wspólnej hierarchii wartości w oparciu o wyznawaną wiarę. Zajęcia prowadzone są dynamicznie w formie konferencji, ćwiczeń, rozmów oraz innych form wspierających głębsze poznanie się narzeczonych w relacji z Bogiem.

K U R S   P R Z E D M A Ł Ż E Ń S K I

AD  2018 / 2019

 

 – sobota po wieczornej Mszy Świętej ok. godziny 19.00

 UWAGA!!! – Kurs przedmałżeński będzie tylko w tych terminach i zatem nie będzie możliwości włączenia się w jakimkolwiek momencie jego trwania, tak jak to było dotychczas.

 

TURA I

22 września 2018 – 01 grudnia 2018

Nr Data Godz. Temat katechezy Prowadzący
1 22.09.2018r. ok. 19:00 Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? ks. Tomasz
2 29.09.2018r. ok. 19.00 Miłość w małżeństwie. p. A. Przerwa
3 06.10.2018r. ok. 19.00 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej. p. Sudakowscy
4 13.10.2018r. ok. 19.00 Odpowiedzialne rodzicielstwo i  planowanie rodziny. p. E. Biedrzycka
5 20.10.2018r. ok. 19.00 Co to znaczy wierzę? ks. Jakub
6 27.10.2018r. ok. 19.00 Powołanie do społeczności wierzących. ks. Tomasz
7 10.11.2018r. ok. 19.00 Dzieci i tworzenie środowiska. p. Z. Golianek
8 17.11.2018r. ok. 19.00 Kształtowanie życia rodzinnego. s. Miriam
9 24.11.2018r. ok. 19.00 Bóg chce nas zbawić w Kościele. ks. Jakub
10 01.12.2018r. ok. 19.00 Małżeństwo sakramentem. ks. Proboszcz

TURA II

02 marca 2019 – 25 maja 2018

Nr Data Godz. Temat katechezy Prowadzący
1 02.03.2019r. ok. 19:00 Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? ks. Tomasz
2 09.03.2019r. ok. 19.00 Miłość w małżeństwie. p. A. Przerwa
3 16.03.2019r. ok. 19.00 Tworzenie i trwałość wspólnoty małżeńskiej. p. Sudakowscy
4 23.03.2019r. ok. 19.00 Odpowiedzialne rodzicielstwo i  planowanie rodziny. p. E. Biedrzycka
5 30.03.2019r. ok. 19.00 Co to znaczy wierzę? ks. Jakub
6 06.04.2019r. ok. 19.00 Powołanie do społeczności wierzących. ks. Tomasz
7 13.04.2019r. ok. 19.00 Dzieci i tworzenie środowiska. p. Z. Golianek
8 11.05.2019r. ok. 19.00 Kształtowanie życia rodzinnego. s. Miriam
9 18.05.2019r. ok. 19.00 Bóg chce nas zbawić w Kościele. ks. Jakub
10 25.05.2019r. ok. 19.00 Małżeństwo sakramentem. ks. Proboszcz

* PORADNIA DLA NARZECZONYCH w Kościele Ojców Pasjonistów w Kościele Ojców Pasjonistów (w ostatni wtorki miesiąca o godz. 17:20)

 

Uwaga narzeczeni!

Oświadczenie Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP w sprawie platformy internetowej nauki.pl

W związku z tym, że pojawiają się grupy osób, które próbują oferować narzeczonym przygotowanie do zawarcia sakramentu małżeństwa w formie różnych warsztatów i kursów internetowych Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski przypomina, że zgodnie z ustaleniami Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin przyjętym podczas 322. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie dnia 1 maja 2003 roku osoby, które prowadzą katechezy, przedmałżeńskie bądź katechezy przedślubne powinny posiadać misję kanoniczną, a treści przekazywane podczas warsztatów imprimatur Biskupa Diecezjalnego.

Szczególny niepokój duszpasterzy budzą ostatnio środowiska zebrane wokół platformy internetowej nauki.plktóre próbują oferować swoje kursy wyłącznie przez Internet. Praktyka taka jest sprzeczna z obowiązującymi metodami prowadzenia katechez i uniemożliwia narzeczonym, w okresie przygotowania do małżeństwa, bezpośredni kontakt z kapłanem i Doradcami Życia Rodzinnego.

Środowisko to nie uzyskało imprimatur żadnego Biskupa na przekazywanie treści zawartych w naukach internetowych. W związku z tym, certyfikaty ukończenia internetowych nauk przedmałżeńskich, nie mogą być w żadnym razie podstawą do zaliczenia katechez przedmałżeńskich czy przedślubnych, obowiązujących w Kościele w Polsce.

Prosimy o przekazanie tej informacji Czcigodnym Księżom Proboszczom.

W imieniu Rady ds. Rodziny KEP

Bp Jan Wątroba

Biskup rzeszowski

Za: Komisja ds. Rodziny KEP Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin

Biuletyn nr 2 z 30 czerwca 2014 r.