Kapłaństwo

…gdy czuję powołanie…

Kaplan

Kim ma być kapłan?

Specjalistą od spotkania człowieka z Bogiem, ekspertem w dziedzinie życia duchowego, człowiekiem dojrzałym emocjonalnie, zdolnym do duchowego ojcostwa.

Podejmij powołanie do kapłaństwa i dołącz do nas!      Info na: www.wsdlowicz.pl

 Jeśli słyszysz w sobie wewnętrzny głos powołania i czujesz, że Jezus Chrystus zaprasza Cię do tego, abyś poszedł za Nim Jego śladami ku kapłaństwu, nie lękaj się, nabierz odwagi, zaufaj Bogu, Powołującemu Panu i daj się poprowadzić Duchowi Świętemu. Wyższe Seminarium Duchowne w Łowiczu zaprasza kandydatów do kapłaństwa.
Także liczne zgromadzenia żeńskie zapraszają dziewczyny do podjęcia drogi życia zakonnego. Przykładowe strony:

– Siostry Nazaretanki:   www.nazaretanki.pl/warszawa

– Siostry Misjonarki Krwi Chrystusa:   www.siostrymisjonarki.pl

– Siostry Miłosierdzia:  www.szarytki.waw.pl

 

W naszej parafii modlimy się w intencji osób powołanych oraz o nowe powołania szczególnie podczas nabożeństwa o 17:30 w I-szy czwartek miesiąca

Modlitwa w intencji powoływanych:

Panie Jezu Chryste Ty powiedziałeś: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Ty obdarowałeś szczególnym powołaniem apostołów, którzy głosili orędzie Dobrej Nowiny o zbawieniu całemu światu. Spójrz Panie na potrzeby współczesnego świata i wezwij wielu młodych ludzi, także i z naszej parafii, na Twoją apostolską służbę w stanie kapłańskim lub zakonnym. Daj im odczuć ogrom Twojej miłości, jaką będą mogli doświadczyć szukając Ciebie w drugim człowieku, zwłaszcza w ubogim i cierpiącym. Jezu, wyzwól ich wolność, aby nie zważali na trudności i idąc za Twoim wezwaniem wspaniałomyślnie i z radością oddali Tobie swoje życie, przez wierną służbę tym, do których ich poślesz. Prosimy Cię Jezu, szczególnie o powołania do naszego łowickiego seminarium, aby nie zabrakło nam  świętych i oddanych Tobie kapłanów.

Matko Najświętsza oddajemy w Twoją matczyną opiekę wszystkich, którzy już zostali powołani do kapłaństwa i życia zakonnego. Niechaj będą oddani sprawie Bożego królestwa na wzór Twojego oddania się woli Bożej w swym ziemskim życiu. Amen.