Bierzmowanie

Uwaga!

Sakrament Bierzmowania dla młodzieży, która złożyła 07.10.2018 r na Mszy świętej o godzinie 10:00 prośbę (deklaracje) o przyjęcie do bierzmowania będzie udzielony 29 maja 2019 r o godz. 18:00 z rąk J.E. Ks. Bp. Wojciecha Osiala.

 

Wcześniej winna zakończyć formację przygotowującą do sakramentu bierzmowania, która będzie uwieńczone egzaminem.

Na egzamin proszę przygotować się na podstawie podanych pytań, które są na stronie, oraz proszę systematycznie uzupełniać indeks i zeszyty ćwiczeń!!!

Pamiętajmy o nauce dialogu z ks. Bp i formułki zaczynającej się od słów: „Pragniemy aby…” i znać życiorys swojego świętego patrona.

Proszę przed egzaminem przynieść do animatora grupy:

  • Świadectwo Chrztu, jak ktoś był chrzczony poza naszą parafią
  • Imię i Nazwisko Świadka bierzmowania

 

 


 


 

Prośba o modlitwę

 

Ja, …………….. ………………. przygotowuję się w tym roku szkolnym
do przyjęcia sakramentu bierzmowania i proszę Cię Drogi Bracie, Siostro
o codzienną modlitwę za mnie w tym okresie.
Jednocześnie już teraz dziękuję Ci za twoją pamięć i troskę o mnie
w tym szczególnym dla mnie czasie. Szczęść Boże.