Bierzmowanie

ROZPOCZĘLIŚMY roczny cykl przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Informację na bieżąco na stronie: www.parafia.rawa-maz.pl. Pierwsze spotkania organizacyjne dla klas 3 odbyły się we wrześniu w dniach 07.09, 21.09 oraz 28.09 2017r.  Kandydaci otrzymali indeksy i katechizmy bierzmowanych. Młodzież zaczyna się spotykać w wyznaczonych grupach z Animatorami. Przy każdej grupie jest imię Animatora, dzień spotkania grupy oraz godzina. Spotkania obywają się w kaplicy parafialnej  – obok kancelarii oraz w salce na plebanii przy kolegium.

Uwaga!

Młodzież przygotowująca się obecnie do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania otrzyma go podczas Mszy św. celebrowanej przez J.E. Ks. Biskupa Łowickiego Andrzeja F. Dziubę w czwartek (27 września 2018 r.)

Wcześniej winna zakończyć formację przygotowującą do sakramentu bierzmowania, która będzie uwieńczone egzaminem.

Na egzamin proszę przygotować się na podstawie podanych pytań, które są na stronie, oraz proszę systematycznie uzupełniać indeks i zeszyty ćwiczeń!!!

Pamiętajmy o nauce dialogu z ks. Bp i formułki zaczynającej się od słów: „Pragniemy aby…” i znać życiorys swojego świętego patrona.

Proszę przed egzaminem przynieść do animatora grupy:

  • Świadectwo Chrztu, jak ktoś był chrzczony poza naszą parafią
  • Imię i Nazwisko Świadka bierzmowania

 

 


 


 

Prośba o modlitwę

 

Ja, …………….. ………………. przygotowuję się w tym roku szkolnym
do przyjęcia sakramentu bierzmowania i proszę Cię Drogi Bracie, Siostro
o codzienną modlitwę za mnie w tym okresie.
Jednocześnie już teraz dziękuję Ci za twoją pamięć i troskę o mnie
w tym szczególnym dla mnie czasie. Szczęść Boże.