Bierzmowanie

ROZPOCZĘLIŚMY roczny cykl przygotowań do Sakramentu Bierzmowania. Informację na bieżąco na stronie: www.parafia.rawa-maz.pl. Pierwsze spotkanie dla klas 3 odbyło się w październiku. Kandydaci otrzymali indeksy i katechizmy bierzmowanych. Młodzież zaczyna się spotykać w wyznaczonych grupach z Animatorami. /przy grupie jest imię Animatora, dzień spotkania grupy oraz godzina/. Spotkania obywają się w sali parafialnej- boczne wejście do kościoła- „obok kancelarii – sala różańcowa” lub w sali przy bibliotece.

 


Lista kandydatów do bierzmowania  Pytania i odpowiedzi do bierzmowania  Terminy egzaminów

Przeczytaj koniecznie  Podanie kandydata (pobierz)


 

UWAGA: 06.05.2017r. o godz. 9:00 do 14:00 jest spotkanie kandydatów przygotowujących się bierzmowania w Chrustach tj. W Miasteczku Krwi Chrystusa.


 

List do młodych przystępujących do Sakramentu Bierzmowania

Rawa Maz., 6 maja 2017

Witaj!

Już wkrótce – 28 maja, poprzez Sakrament Bierzmowania, którego udzieli Biskup Wojciech Osial otrzymasz dar Ducha Św.  Będzie to znak Twojej dojrzałości
w wierze. Proszę Ciebie, stań się dla naszej wspólnoty parafialnej znakiem: Wiary, Nadziei i Miłości. Niech wspierają Ciebie w podjęciu tego zadania Twoi rodzice
i najbliżsi a szczególnie wybrany przez Ciebie Świadek Bierzmowania.

Obecny rok w Kościele w Polsce przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”.
Te słowa Jezus dzisiaj kieruje również i do Ciebie – drogi Przyjacielu! Umocniony sakramentem Bierzmowania masz iść i głosić Chrystusa w swoim środowisku.
W ubiegłym roku, w Krakowie podczas ŚDM Ojciec Święty Franciszek zachęcał, że „trzeba zejść z kanapy, ubrać buty i iść i głosić”. Dlatego zejdź z kanapy i odważnie mów o Chrystusie w swojej rodzinie, w miejscu nauki, zabawy czy odpoczynku. Nie możesz milczeć! Są takie miejsca i sytuacje, w których możesz zasiać ziarno słowa Bożego. Nie lękaj się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna!

Zechciej przeczytać załączony fragment z przesłania papieża Franciszka. A te dni oczekiwania na sakrament Bierzmowania niech będą Twoją osobistą rozmową
z Jezusem. Sięgaj często do Pisma św., przyjdź też do świątyni na chwilę osobistej modlitwy. W trudnych momentach Twego życia, kiedy może pojawi się niepokój czy lęk, mów w głębi twego serca: „Jezu ufam Tobie” ! Pan Jezus nie zostawi Ciebie bez pomocy. Ufaj i głoś Jego Miłość.

Modlę się za Ciebie

Ks. Bogumił – Proboszcz

 

 Fragment z homilii Ojca Świętego Franciszka podczas czuwania z młodzieżą zgromadzoną na ŚDM w Krakowie – 30 lipca 2017 r.

 „Ale jest też w życiu inny, jeszcze bardziej niebezpieczny paraliż, dla młodych często trudny do rozpoznania, którego uznanie sporo nas kosztuje. Lubię nazywać go paraliżem rodzącym się wówczas, gdy mylimy SZCZĘŚCIE z KANAPĄ! Sądzimy, że abyśmy byli szczęśliwi, potrzebujemy dobrej kanapy. Kanapy, która pomoże nam żyć wygodnie, spokojnie, całkiem bezpiecznie. Kanapa – jak te, które są teraz, nowoczesne, łącznie z masażami usypiającymi – które gwarantują godziny spokoju, żeby nas przenieść w świat gier wideo i spędzania wielu godzin przed komputerem. Kanapa na wszelkie typy bólu i strachu. Kanapa sprawiająca, że zostajemy zamknięci w domu, nie trudząc się ani też nie martwiąc. „Kanapaszczęście” jest prawdopodobnie cichym paraliżem, który może nas zniszczyć najbardziej; bo po trochu, nie zdając sobie z tego sprawy, stajemy się ospali, ogłupiali, otumanieni, wczoraj mówiłem o młodych, którzy idą na emeryturę w wieku 20 lat – podczas gdy inni – może bardziej żywi, ale nie lepsi – decydują o naszej przyszłości. Z pewnością dla wielu łatwiej i korzystniej jest mieć młodych ludzi ogłupiałych i otumanionych, mylących szczęście z kanapą; dla wielu okazuje się to wygodniejsze, niż posiadanie młodych bystrych, pragnących odpowiedzieć i na wszystkie aspiracje serca. Pytam was: czy chce być ospali, ogłupiali, otumanieni? Czy chcecie, żeby inni decydowali o waszej przyszłości? Czy chcecie być wolni? Rozbudzeni. Walczyć o waszą przyszłość?”

 

 


 

INFO: zapoznaj się kto jest Twoim Animatorem i kiedy masz spotkanie!

Kandydat pragnący dobrze przygotować się do przyjęcia sakramentu bierzmowania zobowiązany jest do wypełnienia następujących warunków:

• w każdą niedzielę i święto nakazane uczestniczyć we Mszy św.,

• regularnie przystępować do sakramentu pokuty,

• sumiennie i aktywnie uczestniczyć w katechezie szkolnej,

• brać udział w spotkaniach z Animatorem w grupach kandydatów do bierzmowania

• INDEKS: uczestniczyć w nabożeństwach różańcowych (październik min. 8), roratach (8), rekolekcjach adwentowych i wielkopostnych, Drodze krzyżowej i Gorzkich żalach (Wielki Post) – do wyboru 3 Drogi krzyżowe lub 3 Gorzkie żale, Triduum Paschalne, nabożeństwach majowych (8) i czerwcowych (8), czuwaniu przed Uroczystością Zesłania Ducha Św., wyjeździe (1 dniowe skupienie), wyjazd do Łowicza na Niedzielę Palmową.

• wszędzie być świadkiem Boga

 


 

Uwaga!!!

Wyjazd na dzień skupienia, który jest obowiązkowy i stanowi jeden z wielu warunków, by przystąpić do tego sakramentu, będzie miał miejsce:

 07 maja 2016 r. Wyjazd o godz. 9.30 sprzed Kościoła. W tym terminie wyjeżdżają.

grupa: S Hiacenty

grupa: S Wiesławy

grupa: ks. Jakuba

grupa: P Moniki

grupa: ks. Tomasza

grupa: ks. Proboszcza

Kolejny termin będzie 14 maja 2016 roku.Wyjazd o godz. 9.30 sprzed Kościoła. W tym terminie wyjeżdżają.

grupa: ks. Artura

grupa: P Katarzyny

grupa: P Edyty

grupa: ks. Radka

grupa: S Beaty

Wzór zgody rodziców na wyjazd !!!

Oświadczenie

Uwaga!!!

Proszę do 30 kwietnia dostarczyć do animatora:

  • 10 zł – koszt wyjazdu na dzień skupienia
  • Oświadczenie rodzica – zgoda rodzica na wyjazd