SŁOWO RADNYCH O REMONCIE

Droga Rodzino Parafialna, zbliżamy się do zakończenia prac rewitalizacyjnych naszej świątyni. Jako przedstawiciele Rady Parafialnej pragniemy dzisiaj skierować do Was nasze słowa.


Parafia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Rawie Mazowieckiej może poszczycić się wielowiekową tradycją gromadzenia się wspólnoty chrześcijańskiej, by wielbić Boga. Jest to powód do chluby i dumy, a zarazem wielka odpowiedzialność za przekazanie dziedzictwa przodków następnym pokoleniom.
Wygląd Kościoła parafialnego na przestrzeni wieków ulegał zmianie, poddawany był on kilkakrotnie adaptacjom i renowacjom ale dopiero teraz dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych w kwocie blisko 14 800 000 złotych możliwa była całkowita rewitalizacja świątyni, obiektów należących do parafii oraz terenu wokół nich. Każdy kto zawita do naszej świątyni jest pod wrażeniem ogromu wykonanych prac, których całkowity koszt wyniesie ostatecznie ponad 22 miliony złotych. Stąd dziękujemy dobremu Bogu, że tak pokierował umysłami i działaniami ludzkimi, że możliwe stało się zrealizowanie tego wspaniałego dzieła. Nasza świątynia to nie tylko miejsce kultu religijnego ale także perełka kultury i wspaniały zabytek wpisujący się w historię nie tylko naszego miasta ale i kraju, będący wartością samą w sobie. To miejsce służące zarówno wiernym jak i osobom świeckim zainteresowanym historią, kulturą i sztuką.
Nasza odpowiedzialność odnosi się również do wymiaru materialnego – dziś na nas spoczęła powinność zatroszczenia się o kościół, w którym gromadzi się nasza wspólnota, powinność tym bardziej nagląca, że prace remontowe dobiegają końca co wiąże się z koniecznością uregulowania zobowiązań finansowych za wykonane prace. Jak już niejednokrotnie informowaliśmy, że pomimo pozyskania tak dużego dofinansowania zmuszeni byliśmy do wniesienia wkładu własnego w kwocie ponad 7 mln złotych. Poszukiwaliśmy wszystkich możliwych dróg do zdobycia brakujących środków. Zaangażowały się w to nasze wspólnoty parafialne m.in. poprzez wystosowywanie próśb o wsparcie do rawskich firm, samorządów i parlamentarzystów, składanie ofiar na tacę inwestycyjną i ofiary indywidualne od Parafian, rozprowadzanie cegiełek i akcji św. Józefa, sponsorowanie ołtarzy, ławek, stacji Drogi Krzyżowej, darowizny na remont, przekazywanie 1 % podatku dochodowego i inne. My, członkowie Rady Parafialnej również przekazaliśmy środki na pokrycie kosztów renowacji ołtarza Pana Jezusa Ukrzyżowanego oraz na zakup ławki.
To wielkie zaangażowanie i wysiłek oraz determinacja księdza Proboszcza Bogumiła i całej wspólnoty parafialnej a także wielu ludzi dobrej woli spoza naszej parafii i wsparcie władz samorządowych sprawiły, że dzisiaj wielbimy Boga w tak pięknej świątyni. Jednakże nie zdołaliśmy zebrać całej kwoty wkładu własnego. Ośmielamy się więc raz jeszcze zwrócić do Was, Drodzy Parafianie z pokorną prośbą o dalsze wsparcie na miarę Waszych możliwości, gdyż brakującą kwotę do zapłaty wykonawcy prac rewitalizacyjnych jesteśmy zmuszeni pokryć ze środków z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie 2 500 000 złotych.
Od samego początku nasze prace polecaliśmy Panu Bogu, szczególnie wzywając wstawiennictwa św. Józefa. Tam bowiem gdzie ustają ludzkie możliwości pozostaje modlitwa! Ufamy, że z Bożą pomocą i opieką Matki Bożej Niepokalanego Poczęcia wspólnie podołamy zadaniu.
Dziękujemy z całego serca Tym Wszystkim, którzy już okazali wsparcie materialne i osobiste a także wspierają prace remontowe nieustannie zanosząc modlitwy w intencji szczęśliwego ich zakończenia, znalezienia środków na te prace oraz uświęcenia naszej parafialnej wspólnoty. Szczęść Wam Boże!