NIEZWYKŁA PRZEMIANA PIWNIC

Nasze prace remontowe obejmują nie tylko kościół ale również i budynek zabytkowego Kolegium wraz z otaczającym terenem. Objęły one też i stare pomieszczenia piwnic, które służyły wcześniej jako kotłownia i skład rupieci oraz popiołu z pieca. Dzięki przeprowadzonemu remontowi ciemne i zmurszałe piwnice przeobraziły się w pełne klimatu pomieszczenia, które będą służyły naszym parafianom oraz mieszkańcom regionu jako sale Centrum Spotkań i Dialogu.
Warto też zobaczyć jak wyglądały te pomieszczenia wcześniej.

Bogu niech będą dzięki za Jego błogosławieństwo a św. Józef niech nadal nas wspiera.

Prosimy wesprzyj nasze prace – szczegóły na: www.parafia.rawa-maz.pl/wesprzyj-renowacje

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2019 wyniesie 21 843 766,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14 777 210,24 PLN. Wkład własny Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej dla projektu dla kosztów kwalifikowanych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei część kosztów niekwalifikowanych dla projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu została pokryta dzięki wsparciu finansowemu parafian, Miasta Rawa Mazowiecka oraz Funduszu Kościelnego.

 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej zdjęć…