KOLEJNE OŁTARZE POWRÓCIŁY

W minionym tygodniu rozpoczęto instalacje odnowionych ołtarzy: Matki Bożej Częstochowskiej oraz Ukrzyżowania. Został także powieszony próbnie jeden z żyrandoli. A w odnowionym prospekcie organowym ustawiono już wszystkie posrebrzone piszczałki. Teraz będą one strojone.Jest także konserwowany kalikant. W czwartek po raz kolejny odwiedziły nas Panie konserwatorki z Wojewódzkiego Urzędu Konserwatorskiego w Łodzi, aby wspólnie z wykonawcami i Inwestorem podjąć ustalenia co do dalej prowadzonych prac.Ksiądz Proboszcz dziękował Paniom za wszelkie rady i pomoc jaką otrzymuje od nich dla dobra odnawianego obiektu i zabytków parafialnych.
Ze względu na przedłużenie umowy z Wykonawcą uległ także podawany wcześniej termin Uroczystości, które będą uwieńczeniem naszych kilkuletnich prac – odbędą się one 1 i 2 czerwca.

Prosimy wesprzyj nasze prace – szczegóły na: www.parafia.rawamaz.pl/wesprzyj-renowacje

Projekt pt. „Rewitalizacja zespołu obiektów sakralnych pod wezwaniem NPNMP w Rawie Mazowieckiej w celu rozszerzenia oferty kulturalnej Parafii” jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Całkowita wartość projektu realizowanego w latach 2016-2019 wyniesie 21 843 766,00 PLN, w tym dofinansowanie ze środków EFRR: 14 777 210,24 PLN. Wkład własny Parafii pw. NPNMP w Rawie Mazowieckiej dla projektu dla kosztów kwalifikowanych dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Z kolei część kosztów niekwalifikowanych dla projektu dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Pozostała kwota wkładu własnego i kosztów niekwalifikowanych projektu została pokryta dzięki wsparciu finansowemu parafian, Miasta Rawa Mazowiecka oraz Funduszu Kościelnego.

 

 

 

 

Kliknij tutaj, aby zobaczyć więcej zdjęć…