ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE

„A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali pokłon.”  (Mt 2, 9-11)

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!

Kochani Parafianie!

Przytoczony powyżej fragment Ewangelii ukazuje nam mędrców podążających za gwiazdą, aby ujrzeć Tego, który miał być nowym królem. Władcą wprowadzającym nową i lepszą jakość życia w rzeczywistość ówczesnego świata. Napełnieni nadzieją, która nie boi się podejmować trudnych wyzwań, ruszyli w nieznaną drogę, być może obfitującą w niebezpieczeństwa, ale przynoszącą również wiele pięknych i wzruszających chwil. Jedno było pewne: w miejscu, nad którym świeci gwiazda spotkają coś, co nieodwracalnie przemieni ich życie i staną się innymi, nowymi ludźmi.

Kiedy przed dwoma laty wspólnie podejmowaliśmy decyzję o rewitalizacji rawskiej świątyni parafialnej i kolegium, nasze serca były również przepełnione nadzieją, że to wspólne dzieło przyczyni się do pomnożenia chwały Pana Boga i przyniesie wiele korzyści wiernym i każdemu, kto zagości w naszym mieście. Realizacja projektu nie obyła się bez różnorodnych trudności i kłopotów związanych z budowlanymi „niespodziankami”, ale to wszystko okazuje się nieistotne przy pięknie podejmowanych inicjatyw. Trzeba tu wspomnieć choćby „Remontowy szturm do Nieba”, „Akcje Św. Józefa” i „Cegiełki”, szereg modlitw indywidualnych i zbiorowych, bycie „Wolontariuszem remontu”, liczne fundacje oraz obejmującą województwo łódzkie akcję zbierania podpisów pod projektami „Rawska Korona Spotkań z Kulturą – bogactwo województwa łódzkiego” i „Jesteśmy Młodzi i Piękni Bogactwem Swojego Regionu”.

Dwa ostatnie projekty wpisują się w przyszłość funkcjonowania naszej parafii i obiektów zrewitalizowanych. Dzięki nim będziemy mogli organizować cykliczne spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty oraz koncerty. To szansa rozwoju „Centrum Dialogu” – miejsca spotkań ludzi, którzy pragną budować i rozwijać naszą lokalną społeczność. Wreszcie powyższe projekty stwarzają możliwość organizacji przez naszą wspólnotę parafialną wakacyjnych półkolonii dla dzieci i młodzieży, którzy nie muszą się nudzić i spędzać wolnego czasu przed komputerem, gdy rodzice są w tym czasie w pracy. Gdyby ktoś jeszcze raz zapytał, czy warto było rozpoczynać remont parafialnej świątyni i obiektów przykościelnych, z całą pewnością odpowiedź brzmiałaby: warto! Trzeba jednak pamiętać, że nie miałoby to sensu, gdyby nie ludzie, którzy swoim życiem, pasją i radością będą wypełniali wnętrza parafialnych zabudowań. Dlatego serdecznie zapraszamy do zaangażowania się w funkcjonowanie parafii zarówno jako wolontariuszy, jak też beneficjentów.

Nie można także nie wspomnieć o wielkim powrocie św. Stanisława Papczyńskiego do Rawy Mazowieckiej. Przez dziewięć miesięcy trwaliśmy na modlitwie, przygotowując się do przyjęcia jego relikwii. Obecność tego świętego patrona przypomina nam, iż nie tylko remontowaliśmy budynki parafii, ale także i przede wszystkim nasze serca i dusze, abyśmy stawali się ludźmi świętymi wobec Boga i ludzi.

Oficjalne uroczystości zakończenia remontu naszej świątyni przewidziane są na maj 2019 roku. Niech  będą one  wielkim świętowaniem i dziękczynieniem Dobremu Bogu, który dał nam ten wspólny czas odnowienia naszej parafii oraz otoczył swoją opieką to całe dzieło.

Drodzy Parafianie oraz Szanowni Goście! W ten wigilijny wieczór, kiedy zasiadacie w rodzinnym gronie do wieczerzy, chcemy razem z Wami przeżywać tajemnicę betlejemskiej nocy. To wielka radość, że Bóg zapragnął być człowiekiem, aby w ten sposób uwrażliwić nas na dar bliźniego, który żyje obok . Niech ten czas przyniesie zażegnanie wszelkich kłótni i sporów. Niech nie zabraknie życzliwych słów „przepraszam”, „kocham” i „dziękuję”, które przełamują uprzedzenia i roztapiają obojętne ,lodowate serca.

Dziękujemy  za Waszą obecność i życzymy, abyście wpatrzeni w Świętą Rodzinę, stawali się każdego dnia święci, czyli bogatsi we wzajemną miłość oraz szacunek wobec Boga. Niech nie zabraknie Wam, na wzór mędrców ze Wschodu, determinacji do osiągania celów, które są zgodne z Wolą Wszechmocnego Stwórcy. A Dzieciątko Jezus niech otacza Was swoją opieką teraz i w Nowym Pańskim Roku 2019.

Z darem modlitwy przy żłóbku Dzieciątka Jezus.

W imieniu Kapłanów i Sióstr

Wasz Proboszcz

Ks. Bogumił Karp

 

Rawa Mazowiecka, Boże Narodzenie 2018 r.