PODSUMOWANIE 2017 R.

Zakończył się już 2017 r., Dzisiejszy pierwszy dzień Nowego Roku jest okazją do jego podsumowania. Miniony rok przebiegał pod hasłem duszpasterskim: „Idźcie i głoście”, które nadal pozostanie dla nas radosnym zadaniem, aby żyć gorliwie jako wierzący katolicy, przykładem swego życia zachęcający innych do kroczenia drogą Ewangelii.

Rok 2017 w naszej parafii był bardzo bogaty w różne wydarzenia. Wymienię chociaż kilka z nich.

  1. Działania duszpasterskie:

– głównym wydarzeniem była majowa Wizytacja Biskupa, której dokonał J.E. ks. Bp. Wojciech Osial. Poznał On cały wachlarz działań parafii w wymiarze duchowym i materialnym. Rok ten rozpoczął się od Orszaku Trzech Króli i Żywej szopki, był też kolejny raz Kulig parafialny. W Dzień Chorych była Msza św. a potem poczęstunek dla osób starszych i chorych z naszej parafii zorganizowany przez Caritas parafialną,  był Marsz dla Życia, gromadziliśmy się przy kapliczkach i krzyżach przydrożnych na majówki. Po rocznej przerwie była pierwsza Komunia św. dla dzieci z klas III. Nasza młodzież zaś otrzymała sakrament bierzmowania.  Nasi parafianie z wiosek dziękowali za plony w czasie dożynek. Duża grupa osób z parafii pojechało nad wschodnią granicę w ramach akcji: „Różaniec do granic” a na Placu Piłsudskiego w jeszcze większej liczbie duchowo łączyliśmy się z całą Polską odmawiając wszystkie części różańca świętego. Były jak co roku roraty z nieco mniejszym udziałem dzieci, nabożeństwo „Akatystu” wprowadzające nas w Uroczystość odpustową. Przeżywaliśmy rekolekcje wielkopostne oraz adwentowe. Cały czas rodziny z naszej parafii przyjmują po kolei kopię Cudownego Obrazu Jasnogórskiego gromadząc się przy nim na modlitwie.

– w maju świecenia kapłańskie otrzymał dk. Marcin  Grabowski – nasz parafianin, który też w naszej świątyni odprawił swoją pierwszą Mszę św.

– w czerwcu parafianie: Adam Biedrzycki i Grzegorz Góraj zostali wprowadzeni przez Biskupa Łowickiego J.E. ks. bp. Andrzeja F. Dziubę
w posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św.,

– również w czerwcu naszą wspólnotę parafialną pożegnał ks. Radek Czarniak a na jego miejsce przybył ks. Paweł Olszewski.

– ze wspólnoty SS. Nazaretanek przeszła do nowej placówki s. Maria Kijek a na jej miejsce przyszła – s. Bożena Stankiewicz. U sióstr Misjonarek po wieczną nagrodę w niebie odeszła s. Franciszka Maria Wilk.

– w październiku nasza parafianka p. Agnieszka Sielska została powołana przez Biskupa Łowickiego do Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

– w mijającym roku w wakacje ministranci wyjechali z ks. Tomkiem
i Jakubem na Mazury a dzieci z zespołu „Kropeczki” z s. Joanną były
w górach. Nasi parafianie uczestniczyli w wyjeździe na Ukrainę, były też pielgrzymki: nauczycieli na Jasną Górę, katechetów do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Skierniewicach, KŻR do sanktuarium w Domaniewicach na coroczny diecezjalny zjazd KŻR, piesza pielgrzymka do Roszkowej Woli i Studziennej. Grupa Brązowa z ks. Pawłem – nowym przewodnikiem wędrowała kolejny raz na Jasną Górą. W grudniu byliśmy w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz w seminarium warszawskim gdzie nasi klerycy grali w sztuce „Augustyn”, którą obejrzeliśmy w skupieniu.

  1. Życie sakramentalne:

Chrzty: 81 (w 2016  było:101, w 2015 było: 87, w 2014 było: 105)

Pogrzeby: 139 (w 2016  było:118, w 2015 było: 131, w 2014 było: 140)

Śluby: 18 (w 2016  było:29, w 2015 było: 39, w 2014 było: 42)

I Komunia św. dzieci: 123  (w 2016  nie było, w 2015 było: 75,w 2014 było: 68)

Bierzmowanie: 102 (w 2016  było:105, w 2015 było: 94,w 2014 było: 118)

Chorzy stale odwiedzani w I piątki: 54

Sakrament Chorych  (podczas Misji i dnia chorych): 141

Komunii św. rozdano 78 tys. (w 2016  było:175 tyś., w 2015 było: 148 500, w 2014 było: 155 tyś)

  1. Działania inwestycyjne:
  2. a) W mijającym roku polegały one na kontynuowaniu rozpoczętych w 2016r. prac remontowo konserwatorskich naszych obiektów parafialnych: kościoła i kolegium, obejmujących wymianę więźby oraz wykonanie nowego pokrycia z blachy miedzianej wraz z obróbkami i orynnowaniem. Aktualnie mamy już ukończony ten etap oprócz dachu nad zakrystią ministrancką i nad szybem windowym, który zostanie wybudowany. W sumie na naszych obiektach została położona blacha miedziana o wadze ponad 22 tony!
  3. b) W tym roku rozpoczęto i są nadal prowadzono prace przy:

– konserwacji elementów wystroju wnętrza kościoła (tynki, warstwy malarskie) oraz wyposażenia w postaci zabytkowych ołtarzy, organów i innych zabytków ruchomych.

– elewacji kościoła i kolegium.

– już działa ogrzewanie w kościele oraz w części budynku kolegium,

– wyrównany został poziom podłóg ujednolicony z poziomem w budynku Kolegium

– wyremontowano gzyms w kościele zapewniający dojście do okien, k™ó®e będą otwierane automatycznie.

– wymieniono już część okien w kościele i w kolegium

– ułożona została całkowicie nowa instalacja elektryczna oraz  instalacje słaboprądowe i inne.

  1. c) W budynku kolegium:

– już wyremontowano cześć mieszkalną sióstr, gdzie na czas remontu przenieśli się nasi księża a siostry nazaretanki korzystają z gościnności sióstr Misjonarek.

– trwają prace remontowe wewnątrz (są rozbierane niektóre ściany, zbijane stare tynki, rozebrano stare posadzki i podłogi oraz wykonuje się wylewki i kładzie instalacje grzewcze, sanitarne, elektryczne i wodnokanalizacyjne.

– trwają prace na poddaszu i w piwnicy, gdzie powstają pomieszczenia dla: Centrum Spotkań Dialog (m.in.: sale spotkań, gabinety, etc). Już zostało założone tam docieplenie, i działa ogrzewanie, są ułożone panele fotowoltaiczne, które będą produkowały energię elektryczną z promieni słonecznych. Zainstalowano także pompę ciepła. Ułożono tam instalację wentylacji mechanicznej poddasza z rekuperacją.

– trwają prace przy przebudowie mieszkań dla wikariuszy.

– na terenie wokół budynków wykonano już nowe przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Wykonano nowe  przyłącze gazowe.

  1. d) Koszt całkowity naszych prac to kwota: 21 843 766,00 PLN przy czym wkład własny parafii wynosi ponad 7 milionów złotych a resztę kwoty stanowi dotacja środkami unijnymi. Za prace wykonane już zapłaciliśmy prawie 11 milionów złotych. Aby pokryć wkład własny podjęliśmy starania i uzyskaliśmy pomoc z diecezji oraz dotacje z Ministerstwa Kultury, z Funduszu Kościelnego, z Urzędu naszego Miasta i Gminy oraz od innych podmiotów, którym bardzo dziękujemy. Musimy jeszcze zebrać kwotę brakującą do zapłaty za całość prac w wysokości: 2 341 211,82 PLN

„Wielbi dusza moja Pana” te słowa Maryi są wyrazem naszych odczuć za Bożą opiekę nad naszą wspólnotą. Niesamowita jest też opieka św. Józefa, który czuwa nad naszymi pracami.

Wszystkie te prace nie byłoby możliwe bez wsparcia wiernych, stąd wszystkim i za wszystko Wielkie Bóg zapłać. Moje podziękowanie kieruję do naszych kapłanów, którzy bardzo mi pomagają: ks. Jakuba, ks. Tomka, ks. Pawła i ks. Artura, do sióstr nazaretanek (szczególnie do s. Przełożonej,
s. zakrystianki, s. organistki i s. kancelarzystki) oraz sióstr misjonarek. Dziękuję osobom, które troszczą się o plebanię i kościół oraz wszystkim dobrym ludziom wspierających mnie w różnych przedsięwzięciach nie zapominając o tych firmach i ich pracownikach, którzy wykonują nasze prace. Bóg zapłać panu Robertowi Nowakowi, który jako społeczny inspektor bardzo pomaga w nadzorze nad pracami, innym osobom wspierających mnie przy tym projekcie, członkom rady parafialnej, katechetom i wszystkim osobom z grup parafialnych oraz wszelkich wspólnot za to wszystko co czynią, aby ubogacić naszą parafię. Bóg zapłać każdemu!