ŻYCZENIA NA BOŻE NARODZENIE


„ «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». ” (por. Łk 2, 15)

Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie!
Kochani Parafianie!

Zakończyliśmy czas Adwentu, w którym przygotowywaliśmy się na radosne przeżycie Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent, który był czasem refleksji, wypowiadania przed Bogiem swoich tęsknot i nadziei miał nas doprowadzić do odkrycia prawdy, że rzeczywiście Bóg jest spełnieniem wszelkich pragnień człowieka, a zatem każdego z nas.
I oto doczekaliśmy się radosnego czasu Świąt Bożego Narodzenia, w którym Książe Pokoju nawiedza lud swój, aby wprowadzić w każde ludzkie serce ład i porządek.
Wraz z rozpoczęciem Adwentu trwamy w Nowym Roku Duszpasterskim, któremu przewodzi hasło: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Ukazuje nam ono prawdę, że Moc Boża – Duch Święty jest w nas! Zaprasza jednocześnie do odkrywania istoty oraz działania Ducha Świętego w życiu każdego wierzącego. Hasło to zaprasza nas, aby pochylać się nad tajemnicą sakramentu bierzmowania, w którym Duch Święty obdarza różnorodnymi darami łask i charyzmatami. Jako duszpasterze jesteśmy wdzięczni za to, że wielu naszych parafian podjęło modlitwę w intencji młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Postawa ta w bardzo konkretny sposób wyraża miłość, która buduje, umacnia i jednoczy różne pokolenia we wspólnocie parafialnej. Dziękujemy także osobom, które modlą się za dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej. Ufamy, że te inicjatywy zakorzenią się w naszej rodzinie parafialnej i będą stałą praktyką.
Duch Święty, który osłonił Najświętszą Maryję Pannę podczas chwili Zwiastowania jest także tym, który w Kościele wzbudza życie i ożywia to, co uśpione. Wierzymy i jesteśmy przekonani, że ten sam Duch pragnie udzielać się poprzez różnorodne dary także w naszej parafii. Nie bójmy się rozbudzać w sobie Ducha Świętego, którego otrzymaliśmy w darze bierzmowania, poprzez uczestnictwo w różnorodnych grupach formacyjnych i modlitewnych działających w naszej parafii. Zasilenie szeregów istniejących już wspólnot takich jak: Odnowa w Duchu Świętym, Wspólnota Maryi Królowej Pokoju, Domowy Kościół, Caritas, czy także inicjowanie nowych dzieł, może być doskonałą okazją do pogłębiania osobistej wiary, rozpalania nadziei czy umacniania miłości w życiu prywatnym, rodzinnym oraz parafialnym. Z całego serca zachęcamy także, aby szczególnym owocem Nawiedzenia Obrazu Jasnogórskiego w rodzinach były nowe Koła Żywego Różańca powstałe w naszej parafii, w każdej wiosce, ulicy czy bloku.
Jako wspólnota parafialna przeżywamy w dalszym ciągu rewitalizację naszej świątyni. Wspólnie jesteśmy świadkami powracania naszego kościoła parafialnego do dawnego blasku i świetności. Cieszymy się, że razem z Wami możemy troszczyć się o ten konkretny kościół, bo Bóg godzien jest, aby oddawana była Mu chwała w pięknej i zadbanej świątyni. Dziękujemy za wszelkie składane ofiary na ten cel, za modlitwę oraz środki materialne. Niech Bóg wynagrodzi każde dobre serce.
Wraz z rewitalizacją kościoła parafialnego, odnawiane są pomieszczenia kolegium pojezuickiego, w którym mają powstać miejsca pielęgnujące kulturę, sztukę, czy historię lokalnej społeczności oraz naszą chrześcijańską duchowość i tożsamość.
Kochani Parafianie, poprzez ten wyjątkowy symbol jakim jest biały opłatek i gest łamania nim przy stole wigilijnym, chcemy i my jako Wasi duszpasterze zasiąść razem z Wami w rodzinnym gronie, aby wspólnie w duchu wiary i miłości przeżywać tegoroczne Święta Narodzenia Pańskiego. Przyjmijcie zatem nasze najserdeczniejsze życzenia: niech Nowonarodzone Dzieciątko Jezus udziela Wam obficie swoich darów, niech obdarza każdą rodzinę prawdziwym pokojem i miłością. Niech pomaga w rozwiązywaniu wszelkich trudności, sporów i niepowodzeń. Niech będzie ukojeniem dla tych, którzy cierpią po stracie bliskich. Dla osób starszych i schorowanych niech niesie dobrą pogodę ducha i ulgę w cierpieniach. Dla dzieci i młodzieży niech będzie źródłem radości oraz mądrości.

Niech nam wszystkim Dziecię Jezus błogosławi.

Z darem modlitwy przy żłóbku Dzieciątka Jezus.
W imieniu Kapłanów i Sióstr
Wasz Proboszcz
Ks. Bogumił Karp

Rawa Mazowiecka, Boże Narodzenie 2017 r.