PROGRAM REKOLEKCJI ADWENTOWYCH i NABOŻEŃSTWO 40 GODZINNE

Program rekolekcji adwentowych w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Maz.      8 – 10 XII 2017 r.

Rekolekcje poprowadzi o. Michał Gawroński – kapucyn z Warszawy

Czwartek 7 XII – Wigilia odpustu parafialnego

18:00 – Msza święta

Po mszy św.:       Akatyst ku czci Bogurodzicy

Nabożeństwo to ma ono swoje źródło w liturgii prawosławnej i jest to modlitwa śpiewem wysławiająca Bogurodzicę.

Piątek 8 XII  Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP – odpust parafialny
6:50 – Msza święta z nauką ogólną

8:45 – Msza święta z nauką ogólną

10:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:30 – Msza święta (odpustowa) z nauką ogólną

18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

DZIEŃ SPOWIEDZI  (Spowiedź w godzinach: 8:30 – 12:00 i 17:30 – 18:30)

Nabożeństwo 40-godzinne (adoracja Najśw. Sakramentu: po Mszy św. o 11:30 do 18:00)

Sobota – 9 XII  

6:50 – Msza święta roratnia

8:45 – Msza święta z nauką ogólną

10:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:30 – Msza święta z nauką ogólną (dla osób chorych i starszych połączona z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych)
18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

 DZIEŃ SPOWIEDZI  (Spowiedź w godzinach: 8:30 – 12:00 i 17:30 – 18:30)

Nabożeństwo 40-godzinne (adoracja Najśw. Sakramentu: po Mszy św. o 11:30 do 18:00)

II Niedziela Adwentu – 10 XII

   7:00 – Msza święta z nauką ogólną

8:45 – Msza święta z nauką ogólną

10:00 – Msza święta z nauką ogólną

11:30 – Msza święta z nauką dla dzieci

13:00 – Msza święta z nauką ogólną

17:30 – Nabożeństwo eucharystyczne

18:00 – Msza święta z nauką dla młodzieży

Nabożeństwo 40-godzinne (adoracja Najśw. Sakramentu: po Mszy św. o 11:30 do 18:00)

 

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu – Nabożeństwo 40-godzinne

w czasie 40 godzinnego nabożeństwa

 

PIĄTEK Uroczystość Niepokalanego Poczęcia  – 8.12.:

13.00 – 14.00    ul. Akacjowa, Zielona Młodzież z LO,

osiedle Solidarności – bloki

14.00 – 15.00    SP 1, CARITAS parafialna,

Technikum „Na Górce”, Domowy Kościół

15.00 – 16.00    Wałowice, ul.: Łowicka i Wyszyńskiego.

Huta i Pasieka Wałowska, osiedle Niepodległości.

16.00 – 17.00    Janolin, Stary Dwór, ul. Jeżowska z

przyległymi, Bractwo Dusz Czyśćcowych.

17.00 – 18.00    ul. Skierniewicka z przyległymi, Siostry Misjonarki,

Koła Żywego, Różańca, Wspólnota Genesis, Bielanki  i „Kropeczki”.

 

SOBOTA – 9.12:

13.00 – 14.00    SP1, ul.: Tomaszowska, Technikum „Na Górce”,

  1. Mickiewicza, Wierzbowa

14.00 – 15.00    Młodzież z LO, ul: Krakowska, Polna, Wyzwolenia

Osada Dolna

15.00 – 16.00    Głuchówek ,ul : Słowackiego, bloki przy ulicy Tomaszowskiej.

Podkonice Miejskie, Pl. Piłsudskiego, osiedle

„Pisarzy i Poetów”, ul. Przemysłowa.

16.00 – 17.00    Niwna,  osiedle Solidarności – bloki, Krąg Biblijny

17.00 – 18.00    Podlas, ul.: Zwolińskiego, Konstytucji 3-go Maja,

Kościuszki, Odnowa w Duchu Świętym, Siostry Nazaretanki.

 

 

NIEDZIELA –– 10.12:

13.00 – 14.00    Lutkówka, bloki przy ul. Słowackiego.

14.00 – 15.00    Ścieki, ul.: Tulipanowa, Kaczeńcowa, Różana.

15.00 – 16.00    Chrusty, ul.:1-go Maja, Księże Domki, Wspólnota

Maryi Królowej Pokoju.

16.00 – 17.00     ul.: Tatar, Katowicka, osiedle Solidarności-bloki,  Przymierze Rodzin, siostry zakonne.

17.00 – 18.00    Ministranci i Lektorzy, Skauci.

 

Zapraszamy na trwanie przy Jezusie !!!