MODLITWA W ODPOWIEDZI NA PROŚBĘ OJCA ŚW. FRANCISZKA

We wtorek 20 bm. w Asyżu odbędzie się Spotkanie międzyreligijne, któremu przewodniczył będzie Papież Franciszek. Ojcu Świętemu zależy bardzo na modlitewnym wsparciu w tym dniu ze strony wszystkich Kościołów partykularnych, dlatego prosi, aby w dniu 20 września był obchodzony Dzień modlitw w intencji pokoju. W związku z powyższym zachęcamy, aby w tym dniu duchowo wesprzeć papieża Franciszka i w miarę możliwości o uczestniczenie we Mszy świętej i ofiarowanie Komunii świętej w/w intencji.